Vi er til for at hjælpe
Shadow
Slider

Vi kalder os selv kulturnørder, for kulturforståelse og kultur er kernen i alle vores aktiviteter.

Vi kan skabe værdi, fordi vi har en yderst specialiseret viden omkring kultur, diversitetskompetence og inklusion. Gennem vores uddannelse, egen research og erfaringer, som udelukkende er bygget op omkring kultur og kulturforståelse, kan vi lokalisere kulturelle udfordringer, forklare hvorfor de opstår og løse dem. Men hvad betyder kultur egentlig?

Kultur er det, vi mennesker skaber sammen. Det vil sige, hver gruppe af mennesker danner sin egen kultur, ud fra de rammer der er tilstede eller ikke er tilstede.

Og lige netop derfor er det så vigtigt, som virksomhed, team, you name it, at være skarp på den fælles overordnede kultur, så alle ved, hvordan de skal “føde ind” i den.

Kultur er derfor noget, der handler om: nationalitet, miljø, social baggrund, uddannelse, køn osv. – alt hvad der påvirker os. Hos os gider vi ikke være med til at skabe kløfter mellem mennesker på grund af forskellighed – vi kulturnørder fokuserer i stedet på brobygning. Brobygningen skal ske ved at øge kulturforståelsen mellem mennesker. Vi skal alle lære at indgå i forskellige kulturer i en verden, der kun bliver mere kompleks. Det betyder, at vi skal lære at navigere i en kontekst med høj diversitet.

For diversiteten i sig selv opleves mere komplekst i dag. Det er ikke kun det globale, der gør, at vi på arbejdspladsen oplever forskelle. Forskelligheden af de mennesker, vi møder indenfor et land, bliver også mere divers. Hvis vi tager et eksempel, og lige laver lidt navlepilleri, så bliver vi danskere også mere forskellige. Det bunder i, at vi mennesker alle er sammensat af forskellige miljø’er, som giver et komplekst billede af, hvem vi i virkeligheden er. Vi har en tese om, at den øgede globalisering gør ét, men noget andet er, at vores samfund i større og større grad har fokus på minoriteters rettigheder. Det gør, at diversiteten bliver mere synlig i samfundsbilledet end det førhen har været tilfældet. Derfor snakker vi så meget om det, og også derfor er der brug for en større diversitetskompetence end tidligere.

Kulturforståelse er meget vigtigt

Vi som kulturnørder vil bidrage til en verden, hvor tolerance og medmenneskelig forståelse dominerer. På den måde tror vi på, at vi som mennesker kommer længst både medmenneskeligt, i virksomheder og mellem stater. Vi ser mange virksomheder mangle fokus på kultur og diversitetskompetence. Der er utallige eksempler på, at det kan have fatale konsekvenser for virksomhedens aktiviteter. Kultur bør medtænkes i alle virksomhedens strategier, for som Business Management guru’en Peter Drucker siger: “Culture eats strategy for breakfast”.

Vi som kulturnørder elsker dette citat

Hos O & Q lægger vi især vægt på følgende værdier:

  • Nysgerrighed
  • At skabe reel værdi
  • Respekt
  • Dynamisk verdensforståelse
  • Pålidelighed

Hélt kort om os kulturnørder og vores tilgang

Mange virksomheder undervurderer betydningen af kulturelle forskelle mellem medarbejdere eller sagt på en anden måde, at have mange forskellige mennesker samlet på ét sted. Altså det at have høj diversitet i virksomheden. Det har stor negativ effekt på bundlinjen, når et projekt ikke lykkes eller udskydes pga. misforståelser og konflikter, der fører til dobbeltarbejde, ineffektivitet, lange procesgange, opsigelser og overskridelse af deadlines. Den menneskelige konsekvens er også til at føle på, da det er årsag til ekstra stress for den enkelte og teamet. Vi kan mindske de risici og skabe værdi gennem en opkvalificering i diversitetskompetence eller stærk teamkultur. Der f.eks. vil påvirke det internationale samarbejde positivt.

Du kan læse mere om vores syn på diversitet i dette indlæg: 3 misforståelser og 3 fordele ved diversitet.


Vores samarbejdspartnere